Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Khu dân cư Cao Nguyên TT Ngọc Lặc

Rate this du-an

VỊ TRÍ

Địa điểm thực hiện dự án: Tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh
Thanh Hóa; cụ thể phạm vi, ranh giới như sau:
– Phía Bắc giáp đường quy hoạch;
– Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu;
– Phía Đông giáp đường cây xanh cách ly đường Hồ Chí Minh;
– Phía Tây giáp đường quy hoạch

QUY MÔ

a) Diện tích sử dụng đất: 22,68 ha (không bao gồm 0,79 ha đất ở hiện trạng
và 2,47 ha đất Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc).
b) Quy mô đầu tư:
– Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công
cộng với quy mô diện tích đất khoảng 22,68 ha (bao gồm: san nền, đường giao
thông, cây xanh, bãi đỗ xe, thể dục thể thao, cấp – thoát nước, cấp điện, điện
chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy,…) và công trình nhà văn hóa (diện tích đất
667,5 m2
), công trình dịch vụ thương mại (diện tích đất 1.767,0 m2
) theo quy
hoạch chi tiết.
– Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở
195 lô đất ở liền kề (với diện tích đất 20.577,3 m2
) theo quy hoạch chi tiết được
duyệt và Công văn số 12876/UBND-CN ngày 30/08/2022 của UBND tỉnh.
c) Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: 673 căn nhà ở (gồm 638 căn liền kề và 35
căn biệt thự), trong đó: 195 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt trước, 452 lô đất ở
còn lại (gồm 417 lô liền kề và 35 lô biệt thự) được chuyển nhượng quyền sử dụng
đất dưới hình thức phân lô bán nền và 26 lô đất tái định cư.
Sau khi nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ phần xây thô, hoàn thiện mặt trước
đối với 195 căn nhà ở liền kề và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án
(đối với 417 lô đất ở liền kề; 35 lô đất ở biệt thự) được chuyển nhượng quyền sử
dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền và 26 lô đất tái định cư theo quy định
tại Công văn số 12876/UBND-CN ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh), nhà đầu tư
mới được quyền kinh doanh, khai thác theo các quy định của pháp luật về nhà ở,
kinh doanh bất động sản, đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan.
d) Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Không.
đ) Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài
phạm vi dự án:
– Đối với hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án:
+ Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng với quy
mô diện tích đất khoảng 22,68 ha (bao gồm: san nền, đường giao thông, cây
3
xanh, bãi đỗ xe, thể dục thể thao, cấp – thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng,
phòng cháy chữa cháy,…) và công trình nhà văn hóa: Sau khi đầu tư hoàn chỉnh
theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt nhà đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước
quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.
+ Đối với 195 căn nhà ở liền kề xây thô hoàn thiện mặt trước: Nhà đầu tư
tiến hành xây thô và hoàn thiện mặt trước, được chuyển nhượng quyền sử dụng
đất gắn với tài sản trên đất khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của
pháp luật.
+ Đối với 452 lô đất ở (417 lô liền kề và 35 lô biệt thự) được chuyển
nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền: Sau khi đầu tư hoàn
chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư được chuyển nhượng quyền sử
dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền khi đủ điều kiện chuyển nhượng theo
quy định của pháp luật.
+ Đối với 26 lô đất ở liền kề bố trí tái định cư: Sau khi đầu tư hoàn chỉnh
các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước để bố trí tái
định cư theo quy định.
+ Đối công trình dịch vụ thương mại: Nhà đầu tư đầu tư hoàn thành đồng
bộ hoàn chỉnh công trình và quản lý vận hành kinh doanh theo đúng quy định của
pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của
pháp luật có liên quan.
+ Đối với khu đất có chức năng giáo dục (trường học): Nhà đầu tư đầu tư
hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật đấu nối và bàn giao cho Nhà nước
quản lý, UBND huyện Ngọc Lặc căn cứ nhu cầu thực tế trong tương lai, đề xuất
đầu tư xây dựng công trình với hình thức và thời gian phù hợp với các quy định
của pháp luật.
– Đối với hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án: Dự án không thực hiện
đầu tư hạ tầng đô thị ngoài phạm vi dự án; các công trình hạ tầng đô thị ngoài
phạm vi dự án do nhà nước, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng
theo quy định.

5. Vốn đầu tư của dự án:
a) Dự kiến sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Khoảng 602.031.996.000
đồng; trong đó:
– Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 521.350.887.000 đồng;
– Sơ bộ chi phí bồi thường, GPMB: 80.681.109.000 đồng.

TIẾN ĐỘ

Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 04 năm (kể từ ngày phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư), dự kiến:
– Từ Quý III/2023 đến Quý III/2024: Thực hiện hoàn thành công tác bồi
thường, GPMB và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án;
– Từ Quý IV/2024 đến Quý IV/2026: Thực hiện đầu tư và hoàn thành các
công trình thuộc dự án;
– Từ Quý I/2027 đến Quý II/2027: Thực hiện bàn giao công trình đưa vào
sử dụng và quyết toán dự án theo quy định.

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THANH HOÁ
Cung cấp các giải pháp giúp khách hàng giải quyết nhu cầu mua bán, chuyển nhượng, quản lý bất động sản thông qua các công cụ maketing, quảng cáo.
Hotline: 0817.125.123
Email: thlandmedia.com@gmail.com
Hệ sinh thái của TH Land Media

Phục vụ quý khách 24/24 bằng sự tận tâm và uy tín.

Chia sẻ thông tin này:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dự án cùng Chủ đầu tư

Nhà đất toàn quốc sẽ bổ sung trong thời gian tới ...
nhận thông tin & bảng giá dự án Khu dân cư Cao Nguyên TT Ngọc Lặc qua email
Khu dân cư cao nguyên thị trấn ngọc lặc
Scroll to Top
Khu dân cư cao nguyên thị trấn ngọc lặc

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Khu dân cư Cao Nguyên TT Ngọc Lặc

* Vui lòng nhập đầy đủ và chính xác thông tin để nhận Bảng giá và Chiết khấu trực tiếp CĐT!!!