Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

[advanced_iframe src=”https://thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-02/c93f6bdd624619cdttnongcong-9191.pdf” width=”100%” height=”600″]

Rate this post

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top